Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Pabianice w liczbach

Geoportal Pabianice
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pabianice

Pabianice, gmina w województwie łódzkim, powiat pabianicki.

Powierzchnia gminy Pabianice wynosi 88 km2, zajmuje 1644 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Pabianice zamieszkuje 7 770 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1191 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Pabianice wynosi 89, jest 872 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pabianice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pabianice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pabianice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pabianice: 881644
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pabianice: 0,022408
Lesistość w % w gminie Pabianice: 18,31474
Ludność na 1 km2 w gminie Pabianice: 89872
Liczba ludności ogółem w gminie Pabianice: 7 7701191
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pabianice: 17,675
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pabianice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pabianice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pabianice: 8,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pabianice: 78,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pabianice: 135180
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pabianice: 4,01080
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Pabianice: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pabianice: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pabianice: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pabianice: 588,72259
Przedszkola bez specjalnych w gminie Pabianice: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pabianice: 338,01101
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pabianice: 105,9210
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pabianice: 9,662
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pabianice: 2471491
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pabianice: 4 028-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Pabianice: 4 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pabianice: 4 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pabianice: 92,41162
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pabianice: 15,42069
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pabianice: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pabianice: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pabianice: 92,4996
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pabianice: 15,41544

Źródłem danych statystycznych dla gminy Pabianice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pabianice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pabianice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.