Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pabianice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Pabianice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pabianice.

Mapa Geoportal Pabianice
Mapa z granicą gminy Pabianice

Dane urzędu

Urząd Gminy Pabianiceul. Torowa 21Pabianice, 95-200

Tel: 42 2139660

Fax: 42 2139676

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UrzadGminyPabianice/SkrytkaESP

E-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Pabianice: 1008072

Witryna: www.pabianice.gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Marcin Wieczorekgmina@pabianice.gmina.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Pabianic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Pabianice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Pabianice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pabianic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Pabianic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pabianic

Gmina Pabianice w liczbach

Powierzchnia gminy Pabianice*

88 km2

1644 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pabianice*

7 770 mieszkańców

1191 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pabianice*

89 mieszkańców na km2

872 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pabianice

Geoportal Pabianice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Pabianice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Pabianice.

Dostęp do danych Geoportalu Pabianice

Jak powstał Geoportal gminy Pabianice?

Geoportal Pabianice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pabianice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Pabianice.

Geoportal Pabianice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Pabianice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Pabianice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pabianice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pabianice?

Informacje na Geoportalu Pabianice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pabianice?

Korzyści z Geoportalu Pabianice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pabianice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pabianice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pabianice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pabianicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pabianic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pabianice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pabianice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pabianice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pabianic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pabianic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pabianice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pabianice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pabianicach.

  Geoportal gminy Pabianice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pabianice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pabianicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pabianice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pabianicach.

  W Geoportalu Pabianice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pabianice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pabianicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pabianice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pabianice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pabianice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pabianice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pabianice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pabianice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pabianice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pabianice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pabianicach. W Geoportalu gminy Pabianice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pabianicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pabianice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pabianice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Pabianice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Pabianice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Pabianice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Pabianice.

 • Zabytki w gminie Pabianice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Pabianice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Pabianice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Pabianice.

 • Informacje o wyborach w gminie Pabianice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Pabianice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Pabianice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Pabianice dla mieszkańców

Geoportal Pabianice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pabianice. Na mapie Pabianic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pabianice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pabianice. Korzystając z map Geoportalu gminy Pabianice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pabianice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pabianice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pabianice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu