Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pabianice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Pabianice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pabianice.

Mapa Geoportal Pabianice
Mapa z granicą gminy Pabianice

Dane urzędu

Urząd Gminy Pabianiceul. Torowa 21Pabianice, 95-200

Tel: 42 2139660

Fax: 42 2139660

E-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Pabianice: 1008072

Witryna: www.pabianice.gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Marcin Wieczorekgmina@pabianice.gmina.pl

Aktualności z gminy Pabianice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Pabianic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Pabianice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Pabianice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pabianic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pabianic

Gmina Pabianice w liczbach

Powierzchnia gminy Pabianice*

88 km2

1644 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pabianice*

7 770 mieszkańców

1191 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pabianice*

89 mieszkańców na km2

872 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pabianice

Geoportal Pabianice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Pabianice

Jak powstał Geoportal gminy Pabianice?

Geoportal Pabianice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pabianice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Pabianice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pabianice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pabianice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Pabianice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Pabianice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Pabianice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Pabianice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pabianic.
Informacje na Geoportalu Pabianice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pabianice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Pabianice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Pabianice;
 • Rejestr MPZP Pabianice;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Pabianice;
 • Mapa Topograficzna gminy Pabianice;
 • Mapa Solarna gminy Pabianice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Pabianice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Pabianice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pabianice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pabianice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pabianice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pabianicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pabianic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pabianice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pabianice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pabianice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pabianic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pabianic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pabianice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pabianice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pabianicach.

  Geoportal gminy Pabianice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pabianice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pabianicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pabianice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pabianicach.

  W Geoportalu Pabianice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pabianice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pabianicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pabianice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pabianice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pabianice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pabianice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pabianice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pabianice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pabianice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pabianice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pabianicach. W Geoportalu gminy Pabianice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pabianicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pabianice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pabianice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Pabianice dla mieszkańców

Geoportal Pabianice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pabianice. Na mapie Pabianic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pabianice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pabianice. Korzystając z map Geoportalu gminy Pabianice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pabianice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pabianice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pabianice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować